+34 606 738 391 / +34 93 159 85 43 gemma.sinergia@cgovis.com
Select Page

Avís legal i política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE

 • Identitat del Responsable : SINERGIA PROJECT SCCL
 • Nom comercial : Sinergia Project
 • NIF / CIF : F67603860
 • Direcció : Av. Egara 54 nau D 08192 Sant Quirze del Vallès

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Sinergia Project com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Sinergia Project (SINERGIA PROJECT SCCL) com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Sinergia Project ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI ).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) a les pàgines de web, integrants del lloc web de Sinergia Project inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, http i https://activat-ara.com/ ( “usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://activat-ara.com/.

El lloc web permet la creació de forma gratuïta d’un compte client, amb un nom d’usuari i una contrasenya, que podrà realitzar-se fent clic en el botó “Iniciar sessió”, situat a la part inferior dreta de totes les pàgines, al menú ” ÀREA dEL CLIENT “prement després en el botó” Iniciar sessió “, facilitant les dades que es sol•liciten en el formulari, sent el nom d’usuari el correu electrònic facilitat per l’usuari i la contrasenya la que ell mateix triï, i prèvia lectura dels termes d’ús, política de privacitat i condicions de contractació, mitjançant el marcat la casella de lectura i acceptació de tals termes.

L’usuari tindrà accés als següents serveis gratuïts de la web:

 • Els meus pedidos.- On podrà fer el seguiment de les comandes en curs, així com veure un històric de les seves comandes.

DADES PERSONALS que recollim i COM HO FEM

Tota la informació relativa a les dades personals que recollim a través dels nostres llocs web i com els gestionem, està inclosa en clàusules posteriors d’aquest avís legal, relatives a la nostra política de privacitat.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Sinergia Project. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il•lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització de Sinergia Project com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de Sinergia Project com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://activat-ara.com/, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Sinergia Project o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar els portals que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Sinergia Project no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a Sinergia Project poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a SINERGIA PROJECT SCCL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i Sinergia Project utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a http, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http : //ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Sinergia Project. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de Sinergia Project.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat dels llocs web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel•lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Sinergia Project indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel•lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines web de Sinergia Project proporcionen enllaços a altres llocs web propis i a continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines
 • Contingut d’altres blogs

POLÍTICA DE COMENTARIS

A les nostres webs pot permetre la realització de comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb les temàtiques d’aquestes webs, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col•lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

SINERGIA PROJECT SCCL (Sinergia Project) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • L’ús il•lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Sinergia Project amb els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Sabadell (Barcelona)

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://activat-ara.com/, si us plau dirigiu-vos a administración@logirac.es . Aquest avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 30 de Maig de 2018.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys no podran registrar-se a https://activat-ara.com/ com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En aquest web, es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai vam sol•licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Sinergia Project ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI ).

RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

 • Identitat del Responsable : SINERGIA PROJECT SCCL
 • Nom comercial : Sinergia Project
 • NIF / CIF : F67603860
 • Direcció : Av. Egara 54 nau D 08192 Sant Quirze del Vallès
 • Activitat : Venda de material sociosanitari

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A la vostra informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només anem a sol•licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT TEVES DADES?

Les dades personals que tractem en Sinergia Project procedeixen de:

 • Formularis de contacte
 • Formularis de registre de clients

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ens facilites TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Sinergia Project estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol•licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol•licitar la rectificació o supressió.
 • Sol•licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol•licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SINERGIA PROJECT SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, o realitzar alguna consulta o compra, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Sinergia Project. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Sinergia Project, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Sinergia Project ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol•licitem les següents dades personals: Nom complet, email, Districte postal, Població, Telèfon, La seva consulta, Direcció per a l’enviament de mostres (Només si l’usuari les demana) i Província de l’enviament, per respondre a els requeriments dels usuaris dels nostres lloc web. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol•licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informem que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors deSinergia Project dins de la UE.
 • Formularis de registre: En aquest cas, vam sol•licitar les dades personals: Raó Social, Email, Telèfon, Adreça, NIF, Persona de contacte i Direcció d’enviament, perquè puguis crear-te un compte en el nostre sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. T’informem que les dades que ens facilitis estaran ubicats en els servidors de Sinergia Project dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, i que detallem en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Sinergia Project pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials deSinergia Project, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Sinergia Project tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Sinergia Project. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) SINERGIA PROJECT SCCL (Sinergia Project) amb domicili en AV. Egara 54 nau D. 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Sinergia Project, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col•laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col•laborador i la finalitat de la col•laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment i, en cas de contractar els nostres serveis, l’execució de l’esmentat contracte.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol•licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS conservarem TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que se sol•liciti la seva supressió per l’interessat.

A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Sinergia Project, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics : un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google” ). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://activat-ara.com/ a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://activat-ara.com/ (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
Assessoria / Gestoria : l’empresa contractada tractarà les dades amb l’única finalitat de realitzar els seus serveis d’assessoria / gestoria a SINERGIA PROJECT SCCL i sempre en el marc de compliment de la normativa de protecció de dades i respectant un acord de confidencialitat.

NAVEGACIÓ WEB

En navegar per https://activat-ara.com/ es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquestes webs utilitzen els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Sinergia Project es compromet a l’ús i tractament de les dades, inclosos personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Sinergia Project no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Sinergia Project s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Sinergia Project per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col•laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Sinergia Project, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol•liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Sinergia Project exonerant a SINERGIA PROJECT SCCL (Sinergia Project), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de SINERGIA PROJECT SCCL (Sinergia Project) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Sinergia Project en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SINERGIA PROJECT SCCL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Sinergia Project anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Sinergia Project no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol•licitada.

D’acord amb el que disposa la LSSICE, Sinergia Project es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.